Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego

PWZUŚ – to gromadzenie się płynu w przestrzeniach ucha środkowego, które przebiega bez towarzyszących objawów ostrego stanu zapalnego oraz perforacji błony bębenkowej.

Czytaj dalej

Podtypy kliniczne zaburzeń przetwarzania słuchowego

Wyróżnia się trzy podtypy kliniczne APD: zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie, zaburzenia fonologiczne i percepcji czasowych aspektów dźwięku oraz zaburzenia wymiany informacji słuchowej pomiędzy półkulami mózgu. Czytaj dalej

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – Centralne Zaburzenia Słuchu – CAPD

APD- auditory processing disorder -to nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego na poziomie neuronalnym, które nie wynikają z zaburzeń funkcji poznawczych oraz językowych.

Czytaj dalej

Ćwiczenia dykcyjne z korkiem – dlaczego nie należy ich stosować?

Ćwiczenia dykcyjne są elementem nauki prawidłowej emisji głosu. Wiedza z tego zakresu jest niezwykle istotna dla rehabilitacji oraz profilaktyki zaburzeń głosu. Bardzo często spotykać się można z wykorzystywaniem korka od wina przy ćwiczeniach dykcyjnych – czy to dobra praktyka?
Czytaj dalej

Dysfagia – zaburzenia połykania cz. 2

Dziś drugi wpis dotyczący dysfagii. Zostaną w nim omówione zagadnienia tj: grupa pacjentów szczególnie narażona na występowanie dysfagii, jej przyczyny, objawy oraz konsekwencje,  najczęstsze problemy pacjentów oraz wstępnie opisana droga postępowania diagnostycznego.
Czytaj dalej

Dysfagia – zaburzenia połykania

Dziś pierwszy wpis z serii dotyczącej zaburzeń połykania, omówione w nim zostaną podstawowe pojęcia oraz mechanizmy, niezbędne do zrozumienia, czym jest dysfagia.  W kolejnych tygodniach, postaram się przybliżyć temat postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.

Czytaj dalej